Make your own free website on Tripod.com
Wat zijn "Site award's"?

Een site award krijg je middels een goede lay out en een goede presentatie van de site, van verschillende mensen of groepen, over de gehele wereld, mits je jezelf aanmeld, bij de diverse verzamelsite's of zoek machines.

Wij mochten er inmiddels voor het ontwerp van de vorige Fanclub site, en de site van de band, en inmiddels ook voor deze site verschillende ontvangen.
De mooiste tonen wij U op deze pagina.